PROJEKT WYMIANY UCZNIOWSKIEJ
KRAKÓW – CELJE 2018/ 2019

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w programie wymiany uczniowskiej ze słoweńską szkołą Gimnazija Celje – Center.
W ramach projektu odbędą się w szkole darmowe zajęcia w języku angielskim, w ramach których uczniowie z obydwu szkół będą się komunikować za pośrednictwem Internetu w celu nawiązania znajomości, wymiany informacji o swoich szkołach, miastach i krajach oraz poznania lokalnych tradycji i kultury.
Ostatnim etapem współpracy będzie zorganizowanie 6-dniowego pobytu grupy 25 os. oraz 3 nauczycieli ze Słowenii w Krakowie (marzec 2019), a następnie wyjazd 25 os. grupy naszych uczniów pod opieką 3 nauczycieli na 6 dni do Słowenii (kwiecień 2019). Polscy uczniowie będą brać udział w tygodniowych zajęciach na terenie ZSE Nr 1 w trakcie pobytu Słoweńców w Krakowie.

Ogólny program pobytu w Słowenii:


Dzień 1 (niedziela)
Przejazd do Celje
Po drodze zwiedzanie Budapesztu

Dzień 2 (poniedziałek) - dzień 6 (piątek)
Zajęcia w szkole
Zwiedzanie Celje i okolicy

Dzień 7 (sobota)
Przejazd do Krakowa
Po drodze zwiedzanie Grazu i Wiednia

Polscy uczniowie będą zakwaterowani w domach słoweńskich uczniów oraz będą mieli zagwarantowane 3 posiłki dziennie. Uczestnicy wymiany pokryją tylko koszty transportu, wynajmu autokaru oraz ubezpieczenia czyli ok. 520 zł.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki w wysokości 100 zł. Pierwszeństwo mają uczniowie deklarujący chęć przyjęcia 1 ucznia słoweńskiego na tygodniowy pobyt w Krakowie. Aby zostać rodziną goszczącą wymagane jest zapewnienie osobnego łóżka do spania (nie musi być pokój!) oraz 5 śniadań, 5 ciepłych posiłków wieczorem oraz 5 zimnych prowiantów na dzień (np. kanapka, owoc i napój).

Szczegółowe informacje: Małgorzata Florczyk, Jacek Czaplak (nauczyciele języka angielskiego)