Pamięć Pokoleń

„Pamięć Pokoleń”

„Pamięć Pokoleń” to program Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, skierowany do szkół województwa małopolskiego, polegający na zorganizowaniu stałej opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad grobami osób zasłużonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej oraz ofiar systemów totalitarnych. Program został objęty patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W projekcie od stycznia 2018 r. uczestniczy klasa 3 F pod kierunkiem p. Marcina Maciuka. Uczniowie naszej szkoły opiekują się symbolicznym grobem Józefa Ostafina i Waleriana Tumanowicza, znajdującym się na Cmentarzu Rakowickim.

-->ZDJĘCIA<--