XVI Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich

W dniach 15.04. i 16.04. 2011r. w  Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława w Szczecinku odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Organizatorem głównym Turnieju jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich. Patronat naukowy nad turniejem sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

W oczekiwaniu na wynik turnieju

Turniej jest wpisany na listę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co oznacza że finaliści i laureaci są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do grona finalistów z naszej szkoły zostali zakwalifikowani:

  1. Filip Adamek z  klasy 4c
  2. Anna Kołton a  klasy 4c
  3. Mariola Bartosz z klasy 3d
  4. Joanna Ostafin z klasy 3b

W finale brało udział 61 uczniów z ponad 40 szkół z Polski.

W ramach zmagań finałowych uczestnicy musieli rozwiązać zadania testowe, wykonać zadanie praktyczne  z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego a w ścisłym finale wyłoniona grupa 11 laureatów borykała się z pytaniami i zadaniami ekonomicznymi.

Do grona laureatów zostali zakwalifikowani Filip Adamek i Anna Kołton. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonego konkursu finałowego I miejsce VI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich uzyskał Filip Adamek a XI miejsce Anna Kołton.

Dzięki wynikom uzyskanym przez naszych 4 finalistów Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie w klasyfikacji drużynowej zajął II miejsce.

Finaliści oprócz zwolnienia z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów Turnieju.

Filip Adamek, Anna Kołton i Mariola Bartosz otrzymali również stypendium Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie za najlepszy wynik w etapie okręgowym.

Grażyna Polańska

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII