TURYSTYCZNY TYGIEL TURECKI

Turystyczny Tygiel Turecki

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w konkursie turystyczno-geograficznym.

Tematem tegorocznej edycji jest Turcja.

Kiedy?

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

16.12.2011 ETAP I

test wiedzy o Turcji
(30 pytań jednokrotnego wyboru)

II połowa stycznia 2012 ETAP II prezentacja wylosowanego regionu Turcji
(czas prezentacji: 10-15 minut; forma prezentacji: dowolna – oceniana będzie wiedza oraz humorystyczny i ciekawy sposób jej przekazania)

Zasady uczestnictwa:

  • do konkursu zgłaszają się zespoły 3 osobowe (uczniowie mogą być z różnych klas);
  • termin zgłoszeń upływa 9 grudnia
  • zgłoszenia przyjmują nauczyciele: Marta Kacyrz i Agnieszka Lewandowska

Inne ważne informacje:

  • etap I pisze każdy członek zespołu zgłoszonego do konkursu
  • każdy może uzyskać 30 punktów z testu, czyli każdy zespół łącznie ma do zdobycia 90 punktów w etapie I
  • wyniki I etapu zostaną ogłoszone 19 grudnia 2011 r.; a zaraz po ich ogłoszeniu nastąpi losowanie regionów do etapu II, wtedy też zostaną podane kryteria oceny prezentacji
  • do etapu II zakwalifikuje się 10 zespołów, które uzyskają największą liczbę punktów z testów
  • finaliści konkursu przedstawią swoje prezentacje podczas Dnia Tureckiego

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Dzień Turecki

10 lutego 2012 w szkole odbędzie się Dzień Turecki.
Jego szczegółowy plan pozostanie na razie tajemnicą!