KONKURSY

KONKURS "EUROPA W KRAKOWIE"

Zasady  gry 
EUROPA W KRAKOWIE
15 października 2011

1. Gra rozpoczyna się od zarejestrowania zespołu w punkcie startu tj. na PLACYKU  POMIĘDZY UL. BERNARDYŃSKĄ A DROGĄ NA WAWEL - w trakcie rejestracji opiekun zespołu dostarcza oryginał formularza zgłoszenia wraz z podpiętymi oświadczeniami podpisanymi przez rodziców/ prawnych opiekunów/ uczestników.

2. Każdy zespół przystępujący do gry powinien mieć:

  • UJEDNOLICONE STROJE  (kolor  i/lub elementy świadczące o tematyce gry), co premiowane będzie dodatkowymi punktami (od 5-10),
  • apteczkę
  • podkładkę z klipsem, przybory do pisania, luźne kartki papieru potrzebne do wykonania zadań
  • materiały pomocnicze zgromadzone wg własnego uznania

3.  Odprawa zespołów nastąpi w godzinach:

  • 9.00  -  zespoły ze szkół  ponadgimnazjalnych
  • 9.30  -  zespoły ze szkół gimnazjalnych
  • 10.00 - zespoły ze szkół podstawowych

4.  Od momentu odprawy każdy zespół przystępuje do samodzielnego wykonywania zadań otrzymywanych na kolejnych punktach kontrolnych rozmieszczonych na trasie, do których należy dotrzeć w określonej kolejności. Dotarcie do punktu potwierdzane będzie na karcie zespołu.

5. Zadania wykonywane na punktach kontrolnych zostaną ocenione i zaliczone do punktacji ogólnej gry, na którą składać się będzie:

  • Ocena ujednoliconego stroju (1-10 pkt)
  • Wykonanie zadań na punktach kontrolnych (według kryteriów podanych na kartach poszczególnych zadań)
  • Wykonanie zadań dodatkowych w trakcie przejścia między punktami (1-15 pkt)

6.  Kartę zespołu należy oddać na końcu gry. Zespoły, które nie oddadzą karty zostaną zdyskwalifikowane i nie będą mogły uczestniczyć w kolejnych etapach projektu.

7. Zakończenie gry dla wszystkich zespołów nastąpi o godz. 15.00 we wskazanym  ostatnim punkcie trasy.

8. Ogłoszenie wyników gry oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi po II etapie projektu  podczas wernisażu nagrodzonych i wyróżnionych prac 25 listopada 2011 r. (o miejscu i godzinie  uroczystości organizatorzy zawiadomią oddzielnie).

9. O zwycięstwie zespołu zadecyduje suma punktów uzyskanych podczas gry terenowej oraz ocena planszy plastycznej prezentującej wybraną postać „krakowskiego cudzoziemca”.

10. Zadania wykonywane w trakcie gry i plansze plastyczne będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez organizatora. DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA.

UWAGA !
Gra EUROPA w KRAKOWIE i konkurs KRAKOWSCY CUDZOZIEMCY nie są "grami losowymi"  w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych  i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
ŻYCZYMY  POWODZENIA!

 
Więcej artykułów…