Krajowe szkolenie nauczycieli języka angielskiego

Przed wyjazdem zagranicę każdy z nauczycieli języka angielskiego był zobligowany do udziału w lekcjach geografii, historii Wielkiej Brytanii lub Irlandii (w zależności od miejsca kursu zagranicznego), w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu zagranicą oraz w zajęciach dotyczących zapobieganiu ryzyka. Zajęcia z historii Wielkiej Brytanii i Irlandii prowadził pan dyrektor Wojciech Polański, lekcje geografii prowadziła pani Agata Janiszewska, natomiast kwestie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku przedstawiła pani Pelagia Kolarska.

https://www.youtube.com/watch?v=IEmKPfUjXCc