W Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1  w latach 2017-2019  będzie realizowany,  finansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej ” i „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej” oferujący   m.in. kursy zawodowe  oraz wakacyjne staże dla uczniów klas trzecich i drugich

Staż zawodowy obejmuje 150 godzin pracy (4 tygodnie w lipcu lub sierpniu 2017)  i realizowany będzie  dla zawodów technik hotelarstwa i technik usług turystycznych w krakowskich hotelach a dla zawodu technik ekonomista w firmach i urzędach. Uczeń biorący udział w stażu otrzyma wynagrodzenie/stypendium wysokości 1500 złotych ( kwota nie jest doliczana do innych  dochodów) wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu stażu.

Staże przeprowadzane  będą zgodnie z ustalonym  przez szkołę i pracodawców programem, gwarantującym poszerzenie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego zdobywanego w ramach podstawy programowej.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w stażu proszeni są o wypełnienie  ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO, zawierającego m.in.. informacje o frekwencji i średniej ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedni semestr. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 maja. Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Ilość miejsc ograniczona!

 

Dodatkowych informacji udzielają:
z-ca dyrektora – Renata Suruło
kierownik szkolenia zawodowego – Ewa Jędrychowska
pedagog szkolny – Pela Kolarska