! Uczniowie klas trzecich
w zawodzie technik hotelarz
i technik obsługi turystycznej !

W ramach finansowanego   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” odbędzie się  kurs „Język angielski w branży turystyczno-hotelarskiej”

Kurs obejmuje 20 godzin i będzie realizowany w soboty według następującego harmonogramu:

28 października            godz. 9.00 – 13.15

4 listopada                    godz. 9.00 – 13.15

18 listopada                  godz. 9.00 – 13.15

25 listopada                  godz. 9.00 – 13.15

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen z przedmiotów: j. angielski, j. angielski zawodowy i drugi j. obcy -  wyliczoną z ocen z  klasyfikacji poprzedzającej  okres rekrutacji, tj. koniec roku szkolnego 2016/2017

Termin składania zgłoszeń: 18 października 2017 (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

Opracowała:

P. Kolarska