Wprowadzenie na rynek pracy
– spotkania dla uczniów klas maturalnych

W dniach 7 i 9 listopada 2017 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniach  „Wprowadzenie na rynek pracy”. Pracownice Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Krakowie, panie Anna Mazur i Zofia Pieniążek, przedstawiły podczas zajęć  możliwości korzystania  z bezpłatnych usług w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń. Uczniowie zapoznali się z sytuacją na lokalnym rynku pracy, warunkami zatrudnienia, rodzajami umów oraz wysokością wynagrodzenia.

Zdjęcia ze spotkania ->TUTAJ