Nabór do nowego projektu dla nauczycieli

W związku z przygotowywaniem kolejnego wniosku projektowego programu Erasmus+ prosimy o składanie podań o udział w projekcie do piątku 24 listopada 2017r. do godz. 12.00. Podania przyjmuje i rejestruje sekretariat szkoły.

W podaniu należy zaznaczyć w jakich formach szkolenia zagranicznego i ile razy chcą Państwo wziąć udział, tj. zagraniczny kurs językowy (z podaniem kraju kursu) i/lub job shadowing.

Job shadowing to typ wyjazdu szkoleniowego, który polega na obserwacji pracy z uczniami na zajęciach w zagranicznej szkole partnerskiej.

Można zdecydować się na 1 kurs językowy oraz maksymalnie 2 wyjazdy na job shadowing trwające tydzień.

Kursy językowe – wakacje 2019

Job shadowing – styczeń 2019 – czerwiec 2019 oraz wrzesień 2019 – kwiecień 2020.

Warunki wzięcia udziału w projekcie:

Job shadowing

Kursy językowe

Poświadczona zaświadczeniem znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Kontynuacja nauki języka obcego na poziomie wyższym niż uzyskany dotychczas

Zatrudnienie na czas nieokreślony

Zobowiązanie do przygotowania 5 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i metod nauczania pozyskanych w trakcie mobilności

Zobowiązanie do uczestnictwa w przygotowaniu kulturowym oraz zajęciach z zakresu bezpieczeństwa

Gotowość do obserwacji zajęć dydaktycznych w szkole za granicą

Wzięcie udziału w krajowym kursie przygotowującym do udziału w mobilności w wymiarze co najmniej 40 godzin

Gotowość do przyjęcia nauczyciela ze szkoły z zagranicy na obserwację własnych zajęć dydaktycznych (max 15 godzin w tygodniu)

 

Kryteria dodatkowe:

 

Gotowość do przyjęcia nauczyciela ze szkoły z zagranicy na obserwację własnych zajęć dydaktycznych (max 15 godzin w tygodniu)

Doświadczenie w działaniach międzynarodowych związanych z funkcjonowaniem szkoły:

  • Przyjmowanie grup zagranicznych;
  • Opieka nad uczniami w trakcie mobilności zagranicznych;
  • Udział w zagranicznych kursach językowych;
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej;
  • Udział w innych działaniach związanych z realizacją projektów