Kraków, dnia  09.01.2018 r.

 

W dniu 16 stycznia br. (wtorek) odbędą się śródroczne spotkania   P. Wychowawców i P. Nauczycieli  z rodzicami uczniów TE-H.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

godz. 17.00

klasa 1a – sala 31

klasa 1b – sala 35

klasa 1c – sala 40

klasa 1d – sala 11

klasa 1e – sala 10

klasa 1f – sala 37

klasa 1g – sala 32

 

klasa 2a – sala 36

klasa 2c – sala 38

klasa 2e – sala 39

klasa 2f – sala 24

klasa 2g – sala 34

klasa 2h – sala 26

 

klasa 3a – sala 25

 

godz. 18.00

klasa 2b – sala 40

 

klasa 3b – sala 24

klasa 3c – sala 30

klasa 3d – sala 10

klasa 3f – sala  34

klasa 3g – sala 32

klasa 3h – sala 35

 

klasa 4a – sala 11

klasa 4b – sala 26

klasa 4c – sala 37

klasa 4d – sala 16

klasa 4e – sala 38

klasa 4f – sala  31

klasa 4g – sala 36

klasa 4h – sala 39

 

Lekcje w tym dniu odbywają się wg skróconego podziału godzin.