Kraków, dnia 13 marca 2018 r.

KOMUNIKAT

 

 

Dyrektor ZSE nr 1 w Krakowie ogłasza nabór na praktykę zagraniczną (Cypr) w terminie: wrzesień/październik 2018r. dla uczniów klas: 2e, 2f, 2g, 2h.

Praktyka zagraniczna polegać będzie na pracy  w różnych działach hotelu.

Przed wyjazdem odbędą się obowiązkowe kursy przygotowawcze.

Podania wraz z załącznikami prosimy składać  w sekretariacie szkoły w terminie do 28 marca 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugim tygodniu kwietnia 2018 r.