Schools for Health in Europe

Jako Szkoła Promująca Zdrowie jesteśmy członkami Europejskiej organizacji Schools for Health in Europe. W związku z tym zapraszam osoby chętne do współpracy z innymi szkołami i organizacjami  w Europie w zakresie prezentacji naszej szkoły i wymiany doświadczeń. Będzie to okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu promocji zdrowia oraz znajomości języka angielskiego.

Proszę o kontakt: Urszula Łatka - nauczyciel wychowania fizycznego