ETAP CENTRALNY
X OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

W dniach 09.04 - 12.04.2018 w Kołobrzegu w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich odbył się
ETAP CENTRALNY X OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

W olimpiadzie wzięło udział 34 uczniów ze szkół hotelarskich z całej Polski, którzy wygrali etap okręgowy w 9 okręgach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE
REPREZENTOWAŁA
PAULINA KAJA Z KLASY 3f

Uczennica zdobyła TYTUŁ FINALISTY X OWH i tym samym uzyskała zwolnienie z I części egzaminu zawodowego.

GRATULACJE !!!

Opiekun: Jadwiga Pietras