Drodzy Uczniowie!

W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach organizowanych w naszej szkole. Na zwycięzców czekają dyplomy oraz fantastyczne nagrody rzeczowe!!!

1. Konkurs wiedzy o Andrzeju Hałacińskim (absolwencie naszej szkoły, autorze pieśni patriotycznej „My Pierwsza Brygada”) oraz o Legionach Józefa Piłsudskiego.
- termin zgłoszeń – 16 IX
-zgłoszenia przyjmuje p. Marcin Maciuk (również przez pocztę librus)
- termin rozstrzygnięcia konkursu – druga połowa października
-uczestnicy konkursu będą pisać test jednokrotnego wyboru złożony z 20 pytań zamkniętych (10 na temat Andrzeja Hałacińskiego, 10 na temat Legionów Józefa Piłsudskiego)
- uczestnikom zostanie wskazana literatura
- nagrodzeni zostaną trzej uczestnicy z najwyższą punktacją
- szczegółowych informacji udziela p. Marcin Maciuk

2. Konkurs fotograficzny „Niepodległość krakowska w obiektywie”
- termin zgłoszeń – 30 IX
-zgłoszenia przyjmuje p. Marcin Maciuk (zdjęcie w dowolnym formacie proszę dostarczyć w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz tytułem zdjęcia)
- termin rozstrzygnięcia konkursu – pierwsza połowa października
– uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie, fotografie muszą być zatytułowane,
- ocenie podlega: zgodność z tematem, walory artystyczne, oryginalność ujęcia, techniczna jakość zdjęcia, odpowiedniość tytułu (po 5 pkt. za każde kryterium, max. 25 pkt.)
- uczestnicy będą mogli otrzymać dwie nagrody: nagrodę jury i nagroda uczniów naszej Szkoły (3 najlepsze prace)
-szczegółowych informacji udziela p. Marcin Maciuk

3. Konkurs na plakat niepodległościowy
-termin zgłoszeń – 30 IX
- termin rozstrzygnięcia konkursu – pierwsza połowa października
-zgłoszenia przyjmuje p. Hanna Dziwisz
- do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki; format A-3; materiał: papier, karton
- każda praca musi zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu (klasa, nazwisko wykonawcy)
- ocenie podlega:zgodność z tematem, komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy, estetyka pracy
-szczegółowych informacji udziela p. Hanna Dziwisz