Zapraszamy uczniów na kurs „Animator czasu wolnego” realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”.

Kurs obejmuje 24 godzin lekcyjnych i będzie realizowany w listopadzie 2018  w soboty w godz. 9 00 – 14.45

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania/ złożenia w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok.29a

Zgłoszenia  do dnia 31 października 2018:

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu:  https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-SjF5U0pvaGx6dnVWSFBaWGFUbkJEV2g2alBF/view

 

P.Kolarska