W czwartek 18 października br. odbędzie się w godzinach 17.00-19.30 „Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas 1-4.

 

Spotkania z nauczycielami odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

- nauczyciele j. polskiego, wiedzy o kulturze – sale 38, 39

-nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii – sale 36, 37

- nauczyciele j. angielskiego,  j. angielskiego  zawodowego – sale 16, 17

- nauczyciele j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego – sale 27, 28

- nauczyciele historii, historii i społeczeństwa – sala 24

- nauczyciele geografii – sale 34, 35

- nauczyciele religii – sala 30

- nauczyciele WF – sala 5, sala gimnastyczna

- nauczyciele przedmiotów hotelarskich – sale  10, 11

- nauczyciele przedmiotów turystycznych – sala 33

- nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie – sale 25, 26

- nauczyciele przedmiotów informatycznych – sala 19a

P. Wychowawcy:

Klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f  – sala 19

Klasy: 2a, 2b, 2c, 2d,2e, 2f, 2g  – sala 20

Klasy: 3a, 3b, 3c, 3e, 3f, 3g, 3h – sala 22

Klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g, 4h – sala 23

P. Nauczyciele nie będący wychowawcami proszeni są o wydrukowanie wyników swoich uczniów i ich frekwencji z Librusa.

Lekcje w tym dniu odbywają się wg skróconego podziału godzin.