Zapraszamy na kurs "Kasjer walutowy"!

Kurs „Kasjer walutowy ”
dla uczniów klas
w zawodzie technik hotelarz
i technik obsługi turystycznej

Rozpoczyna się nabór na kurs  podnoszący kwalifikacje zawodowe „Kasjer walutowy” realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” .

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

24 listopada 1018 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych
1 grudnia  2018 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z ocen z  klasyfikacji końcowej z  roku szkolnego 2017/2018

Termin składania zgłoszeń: 21 listopada (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

ZAPRASZAMY !!!