Kraków, dnia  02.01.2019 r.

KOMUNIKAT

W dniu 10 stycznia br. (czwartek) odbędą się śródroczne spotkania   P. Wychowawców i P. Nauczycieli  z rodzicami uczniów TE-H.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

godz. 17.00

klasa 1a – sala 26

klasa 1b – sala 39

klasa 1c – spotkanie odwołane, odbędzie się po feriach

klasa 1d – sala 30

klasa 1e – sala 16

klasa 1f – sala 38

 

 

klasa 2a – sala 31

klasa 2b – sala 27

klasa 2c – sala 40

klasa 2d – sala 31

klasa 2e – sala 34

klasa 2f – sala 37

klasa 2g – sala 32

 

godz. 18.00

klasa 3a – sala 36

klasa 3b – sala 40

klasa 3c – sala 30

klasa 3e – sala 39

klasa 3f – sala 24

klasa 3g – sala 34

klasa 3h – spotkanie odwołane, odbędzie się po feriach

 

klasa 4a – sala 25

klasa 4b – sala 26

klasa 4c – spotkanie odwołane, odbędzie się po feriach

klasa 4d – sala 16

klasa 4f – sala  31

klasa 4g – sala 32

klasa 4h – sala 35

 

Dla spotkań indywidualnych P. Nauczycieli z rodzicami przeznaczona będzie sala 11.