Rozpoczynamy nabór na kurs „Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej” realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” .

Kurs obejmuje 20 godzin i będzie realizowany  w soboty według następującego harmonogramu:

16 luty        godz. 8.30 – 12.25
23 luty        godz. 8.30 – 12.25
2 marca      godz. 8.30 – 12.25
9 marca      godz. 8.30 – 12.25

Dodatkowo uczestnicy kursu w dniu 16 lutego wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym  w godzinach 12.30 – 14.45

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 i 4  należy  wpisać średnią ocen i frekwencję klasyfikacji semestralnej z  roku szkolnego 2018/2019. Prawdziwość danych potwierdza podpisem wychowawca klasy.

Termin składania zgłoszeń: 8 lutego 2019 (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

ZAPRASZAMY !!!

Opracowała:

P. Kolarska