Rozpoczyna się nabór na kurs  podnoszący kwalifikacje zawodowe „Organizacja  imprez szkoleniowych, integracyjnych i motywacyjnych”
realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” .

Kurs obejmuje 24 godzin i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

2 marca 2019 (sobota)            8.30 - 14.45

9 marca 2019  (sobota)           8.30 - 14.45

16 marca 2019 (sobota)          8.30 - 14.45

Dodatkowo uczestnicy kursu w dniu 23 marca wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym 
w godzinach 9.00 – 11.15

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 i 4 należy podać  średnią ocen  i frekwencję 
na podstawie  klasyfikacji semestralnej

Termin składania zgłoszeń: 18 luty (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

ZAPRASZAMY !!!