Edukacja Zdrowotna 
"Program Nauki Zachowania" 
profilaktyka czerniaka

Jako Szkoła Promująca Zdrowie realizujemy projekt  z zakresu profilaktyki selektywnej Programu Nauki Zachowania rekomendowanego i finansowanego przez Narodowy Program Zdrowia.

W jego ramach propagujemy wiedzę o czerniaku i metodach jego skutecznej profilaktyki.

W czasie  lekcji edukacji zdrowotnej program ten zostanie zrealizowany we wszystkich klasach 2 i 3.

Szczegółowe informacje na temat czerniaka, samokontroli skóry, profilaktyki i  sposobów leczenia znaleźć można na stronie www.akademiaczerniaka.pl

W celu profilaktyki, która ma tutaj bardzo istotne znaczenie, zachęcam wszystkich do zapoznania się ze szczegółami.

mgr Urszula Łatka