Rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej

Nabór odbywa się do następujących klas:
- technik ekonomista kl.1a
- technik rachunkowości  kl. 1b, 1c
- technik hotelarstwa kl.1d
- technik organizacji turystyki kl. 1e, 1f

DOKUMENTY   I  INFORMACJE   DLA   ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Plakat rekrutacji

2. Planowane oddziały

3. Informacja dla kandydatów

4. Regulamin rekrutacji

5. Terminy rekrutacji

6. Szkolny harmonogram rekrutacji

7. Arkusze zgłoszeniowe:

- technik ekonomista

technik rachunkowości

technik hotelarstwa

technik  organizacji turystyki

8. Oświadczenia:

religia

WDŻ

9. Wykaz zawodów wiedzy