Komunikat o stażach wakacyjnych

W związku z realizacją projektu Centrum Kompetencji Zawodowych finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą organizowane płatne staże dla uczniów klas 1-3. Staż obejmuje 150 godzin (po 7 godzin dziennie),
a stypendium stażowe wynosi 1500 zł wypłacane po zakończeniu i rozliczeniu stażu. Staże dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista będą organizowane w urzędach skarbowych lub innych instytucjach (istnieje możliwość samodzielnego zorganizowania stażu np.
w biurze rachunkowym), a dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej
w krakowskich hotelach. Staże przeprowadzane będą zgodnie z ustalonym przez szkołę i pracodawców programem gwarantującym poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zdobywanych w ramach podstawy programowej. Uczniów zainteresowanych udziałem w stażu proszę
o podjęcie przemyślanej decyzji i wypełnienie zgłoszenia wstępnego w sekretariacie szkoły do dnia 24 maja 2019 r. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego Ewa Jędrychowska.