Zapraszamy uczniów klas turystycznych i hotelarskich na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe „Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej” realizowany w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”.
Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany;
1 grupa:
28.09 i 5.10 2019
w soboty w godz. 8.30 – 14.45 (zgłoszenia do dnia 20 września 2019)
2 grupa:
12.10 – 19.10 2019
w soboty w godz. 8.30 – 14.45 (zgłoszenia do dnia 4 października 2019)

Program kursu:
1. Znaczenie wizerunku w biznesie: profesjonalny pracownik, jak dbać o wizerunek pracodawcy
2. Etykieta w kontaktach z klientem: relacje z uwzględnieniem kultur różnych krajów, zastosowanie protokołu dyplomatycznego w biznesie, savoir-vivre w kontaktach bezpośrednich, rozmowa telefoniczna, korespondencja listowa i e-mailowa
3. Kreowanie wizerunku poprzez strój
4. Wizaż, teoria makijażu, praktyczne umiejętności w makijażu, pielęgnacja, fryzura do pracy
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna: reguły efektywnej komunikacji, błędy i bariery komunikacyjne, autoprezentacja
6. Profesjonalny wizerunek pracownika na przykładzie pracownika hotelu i biura podróży, zasady i reguły, popełniane błędy

Uczestnicy kursu wezmą udział w warsztatach doradztwa zawodowego 26.10.2019 : grupa I - godz. 9.00- 11.15 i grupa II – godz. 11.15-13.30


Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!


Formularz zgłoszeniowy do pobrania/ złożenia w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok.29a (prosimy o zaznaczenie preferowanej grupy)


W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu