Uczniów klas technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej

zapraszamy do udziału w  ostatniej edycji kursu

"Wychowawca wypoczynku"

 

Kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych i będzie realizowany w soboty w okresie od 19 października do  23 listopada 2019

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie dające  prawo wykonywania zawodu jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP

Harmonogram kursu:

19.10  godz. 8.30 – 14.45
26.10   godz. 8.30 – 14.45
9.11     godz. 8.30 – 14.45
19.11   godz. 8.30 – 14.45
23.11   godz. 8.30 – 11.35

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji rocznej 2018/2019.

Termin składania zgłoszeń: 10 października 2019 w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  będzie   prowadzony przez Biuro Turystyczne Gaudeamus i realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”