Małopolska Chmura Edukacyjna

W roku szkolnym 2019/ 2020 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie realizuje projekt edukacyjny pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w obszarze tematycznym język angielski zawodowy. Uczniowie klas trzecich ekonomicznych wezmą udział w darmowych zajęciach online, odbywających się w formie transmisji na żywo  prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem 30-godz. kursu, trwającego od września 2019 do maja 2020r.  jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki na studiach i wyboru odpowiedniego kierunku.

 

Ponadto uczniowie będą mogli podnosić swoje umiejętności językowe i zawodowe podczas warsztatów weekendowych (10 godz.), warsztatów letnich i kół naukowych.