W czwartek 05 grudnia br. odbędzie się w godzinach 17.30-19.30 „Dzień otwarty”  dla rodziców uczniów klas 1-4.

 

Spotkania z nauczycielami odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

- nauczyciele j. polskiego, wiedzy o kulturze, filozofii – sale 38, 39

-nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii – sale 36, 37

- nauczyciele j. angielskiego,  j. angielskiego  zawodowego – sale 16, 17

- nauczyciele j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego – sale 27, 28

- nauczyciele historii, historii i społeczeństwa – sala 24

- nauczyciele geografii – sale 34, 35

- nauczyciele religii – sala 30

- nauczyciele WF – sala 5, sala gimnastyczna

- nauczyciele przedmiotów hotelarskich – sale 10, 11

- nauczyciele przedmiotów turystycznych – sale 31, 32

- nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie – sale 25, 26

- nauczyciele przedmiotów informatycznych – sala 19

P. Wychowawcy:

Klasy: 1a, 1b, 1c, 1e – sala 19

Klasy: 1a1,1a2,1b1, 1c1, 1c2, 1d1 – sala 20

Klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f – sala 33

Klasy: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g – sala 22

Klasy: 4a, 4b, 4c,4e, 4f, 4g, 4h – sala 23

Klasa 1d- zebranie z rodzicami w sali 40

 

Lekcje w tym dniu odbywają się wg skróconego podziału godzin.