BEZPIECZNY UCZEŃ – BEZPIECZNA SZKOŁA

W listopadzie  2019 r. odbyły się spotkania uczniów klas drugich i trzecich  poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły oraz bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Prelegentami byli przedstawiciele krakowskiej Policji i Pan Andrzej Kępiński PJK Ośrodek Szkoleniowy. Głównym celem była edukacja prawna uczniów, działania na rzecz zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu, zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Spotkania zostały zorganizowane w ramach  szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

ZDJĘCIA