Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie
jest wśród 500 techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Głównym Techników PERSPEKTYWY 2021
i przysługuje mu tytuł  "Złotej Szkoły 2021".  Tytuł ten przysługuje technikum, które w rankingu zajęło miejsce od 1 – 100.

Ranking Główny Techników


MY ZAJĘLIŚMY  14 MIEJSCE W MAŁOPOLSCE !!!

5  MIEJSCE W KRAKOWIE!!!