Zapraszamy na

ostatnią edycję  kursu

"Kasjer walutowy"

dla uczniów klas
w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej

 

 

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

10 października 2020 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
17 października 2020 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego.

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen  klasyfikacji  końca roku szkolnego 2019/2020 oraz frekwencję za ten sam okres.

druki formularzy do odbioru w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego

Termin składania zgłoszeń: 25 września w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  jest   prowadzony przez Bankowy  Ośrodek Doradztwa i Edukacji  i realizowany 
w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej