INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO  W SESJI POPRAWKOWEJ


Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

Pisemne egzaminy maturalne w sesji poprawkowej  z matematyki i języka polskiego odbędą się w sali 1.

Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej  z języka angielskiego odbędzie się w sali 5.

Absolwenci proszeni są o przybycie do szkoły o godzinie 8.15.

Dyrekcja szkoły prosi wszystkich zdających by zachowali bezpieczną odległość zarówno przed budynkiem jak i na terenie szkoły (minimum 1,5 m odstępu).

Prosimy przynieść na egzamin kody kreskowe, które otrzymaliście Państwo na maturze w maju.

Każdy zdający musi posiadać na egzaminie:

a) dowód osobisty

b) maseczkę (szkoła zaleca używanie jej podczas całego egzaminu)

c) rękawiczki

d) przybory do pisania – czarny długopis lub pióro

e) kalkulator prosty

f) dozwolone przybory pomocnicze

g) małą butelkę wody mineralnej

h) opisaną imieniem i nazwiskiem przezroczystą foliową torbę na swoje rzeczy.