ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- sprawozdanie

W dniach 15 - 21 listopada po raz trzeci w Polsce odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jego celem jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży i rozbudzanie kreatywnych postaw młodych ludzi.
Więcej informacji na temat działań podejmowanych w tym czasie w Małopolsce można uzyskać na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl

Nasza szkoła przystąpiła w ramach ŚTP do projektu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Otwarta Firma”. Szczegóły projektu zamieszczone są na stronie http://otwarta-firma.junior.org.pl/

Naszymi partnerami były firmy:

Kredyt Bank SA I O/Kraków

Logo GremiumMałopolska Izba Hotelarska GREMIUM w Krakowie

Hotel Polski Pod Białym Orłem w Krakowie

 

W dniu 16 listopada klasy trzecie uczące się w zawodzie technik ekonomista brały udział w spotkaniu nt. etyka w biznesie. Prelekcję prowadziły panie: Teresa Ciastoń dyrektor I oddziału Kredyt Banku w Krakowie oraz pani Renata Mentel doradca klienta ds. kredytów.

 

W kolejnym dniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczestniczyły klasy trzecie i czwarte kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa. Tym razem odbyło się spotkanie z panią Anną Kraińską – vice prezesem Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Gremium” a także dyrektorem hotelu Polskiego pod Białym Orłem i panem Adamem Rajpoldem – vice prezesem Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Gremium”. Temat spotkania – etyka w biznesie.