STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1
W KRAKOWIE

z 20 grudnia 2019r.

 

Treść Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie   --> TUTAJ

Treść Statutu Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 w Krakowie --> TUTAJ

Treść Statutu Szkoły Policealnej nr 2 w Krakowie --> TUTAJ

 

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 - format pdf

Statut Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 - format pdf

Statut Szkoły Policealnej nr 2- format pdf