STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1
W KRAKOWIE

Statut Szkoły

- uchwała do Statutu - zmiany z listopada 2018 --> TUTAJ

- tekst jednolity  z 28 XI 2017 --> TUTAJ

Uchwała do Statutu Szkoły - zmiany z listopada 2017 r. -->TUTAJ

Uchwała do Statutu Szkoły - zmiany z września 2017 r. --> TUTAJ

 

Treść Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie - tekst ze zmianami z  września 2016/  --> TUTAJ

Uchwały w sprawie zmiany Statutu 2016/2017

Uchwała nr 16/2016/2017 - format pdf

POPRZEDNIA WERSJA STATUTU - tutaj.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu 2014/2015

Uchwała nr 7/2014/2015 - format pdf

Uchwała nr 8/2014/2015 - format pdf