Technik obsługi turystycznej

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

turyści ekonomikDo podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą klienta turystycznego, ponadto prowadzenie prac związanych z planowaniem, organizacją, rozwojem, informacją i promocją turystyki w organach administracji rządowej, samorządowej oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zadań zawodowych, dzięki takim umiejętnościom jak:globus stosowanie podstawowych zasad gospodarki rynkowej, organizowanie działalności biura podróży zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, posługiwanie się instrumentami marketingu w działalności turystycznej, prowadzenie korespondencji i obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego, biegłe posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie, fachowa i kompleksowa obsługa klienta, posługiwanie się rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników w ruchu krajowym i zagranicznym, organizowanieróżnorodnych imprez turystycznych, kongresów, targów, zjazdów itp., udzielanie wszechstronnej informacji turystycznej oraz gromadzenie informacji na rzecz planowania, organizowania i rozwoju turystyki, współpraca z pilotami i przewodnikami oraz kierowcami autokarów turystycznych, posługiwanie się mapami geograficznymi i turystycznymi oraz planami, charakteryzowanie obiektów zabytkowych Polski i wybranych regionów turystycznych świata, korzystanie z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek, stosowanie zasad właściwego żywienia.

Typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą turystyki, przede wszystkim biura i agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej. Technik obsługi turystycznej może być również zatrudniony w organach administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się organizacją i promocją turystyki, a także w branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

2. NAUCZANE PRZEDMIOTY