DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dzień Przedsiębiorczości

Dnia 22 marca 2012 r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole „Dzień Przedsiębiorczości” organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jest to program jednodniowych praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych sprzyjający uzyskaniu informacji o wykształceniu i umiejętnościach koniecznych do wykonywania danego zawodu.

W programie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych uczących się w zawodzie technik hotelarstwa, którzy odbywali praktykę w hotelu Kazimierz w Krakowie.

Harmonogram dnia

9.30 – 10.00  – wprowadzenie

Uczniowie podczas prezentacji prowadzonej przez panią Annę Furgał zapoznali się z działalnością hotelu, jego strukturą organizacyjną a także możliwościami odbycia stażu oraz ubiegania się o pracę.

10.00 – 12.30  – praca pod kierunkiem pracownika firmy na stanowiskach: recepcja, gastronomia, służba pięter

12.30 – 13.00 - podsumowanie dnia

Był to czas na podzielenie się wrażeniami z praktycznego zastosowania zdobytej w szkole wiedzy i zweryfikowanie  swoich wyobrażeń  o tym zawodzie, a także uzupełnienie informacji na temat umiejętności i predyspozycji potrzebnych w pracy na wybranym stanowisku i charakteru pracy na danym stanowisku.

A oto  wypowiedzi uczestników Dnia Przedsiębiorczości:

Klaudia Miłowska: "Dowiedziałam się  bardzo dużo na temat każdego ze stanowisk, na których pracowałam i wiedzę tą będę mogła wykorzystać na przedmiotach zawodowych".

Paulina Wcisło: "Jednodniowa praktyka w hotelu przybliżyła mi pracę personelu hotelowego. Było to cenne doświadczenie".

Notatkę sporządziła: Justyna Przecherska