WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmioty ogólnokształcące:

- religia dla klas 1-4: kryteria oceniania, przedmiotowy system oceniania

- język polski

- język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski - wymagania

- wiedza o kulturze (klasa 1 technikum): program nauczania, wymagania edukacyjne,

- filozofia (klasa pierwsza po szkole podstawowej): program nauczania, wymagania edukacyjne, kryteria oceniania

- historia (klasa I, klasa I po szkole podstawowej klasa II, )

- historia i społeczeństwo - wymagania edukacyjne

- wos - wymagania edukacyjne

- podstawy przedsiębiorczości (przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne, program autorski Justyny Przecherskiej)

- geografia - wymagania edukacyjne: po szkole podstawowej: klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony, klasa 2: zakres podstawowy, zakres rozszerzony,

po gimnazjum: klasa 2 - poziom rozszerzonyklasa 3 - poziom rozszerzony

- biologia (system oceniania, wymagania klasa 2)

- chemia (wymagania: klasa 1, klasa 2)

- fizyka (wymagania: klasa 1, klasa 2)

- matematyka (system oceniania, po szkole podstawowej: klasa 1: wymagania zakres podstawowy, zakres rozszerzony, klasa 2: wymagania zakres podstawowy, zakres rozszerzony,

po gimnazjum: klasa 2: wymagania edukacyjne , klasa 2 - poziom rozszerzony: wymagania edukacyjne , klasa 2: poziom podstawowy, poziom rozszerzony, klasa 3 - poziom podstawowy: wymagania edukacyjne, poziom rozszerzony: wymagania edukacyjne , klasa 4 - poziom podstawowy: wymagania edukacyjne, poziom rozszerzony: wymagania edukacyjne)

- informatyka (wymagania: klasa 1, klasa 2)

- wychowanie fizyczne (wymagania i system oceniania)

- edukacja dla bezpieczeństwa (wymagania, system oceniania)

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK EKONOMISTA       (wymagania i system oceniania )

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK HOTELARSTWA:

- organizacja pracy w hotelarstwie

- techniki pracy w hotelarstwie

- organizacja pracy recepcji

- marketing usług hotelarskich

podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie

- obsługa konsumenta

- usługi żywieniowe

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK USŁUG TURYSTYCZNYCH

- podstawy turystyki (system oceniania, wymagania)

- obsługa turystyczna

- organizacja imprez i usług turystycznych (wymagania)

- geografia turystyczna: klasa 1klasa 2, klasa 3

- obsługa informatyczna w turystyce