WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmioty ogólnokształcące:

- religia dla klas 1-4: kryteria oceniania, przedmiotowy system oceniania

- język polski

- język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski - wymagania

- wiedza o kulturze (klasa 1 technikum): program nauczania, wymagania edukacyjne,

- filozofia (klasa pierwsza po szkole podstawowej): program nauczania, wymagania edukacyjne, kryteria oceniania

- historia (klasa I, klasa I po szkole podstawowej klasa II, )

- historia i społeczeństwo - wymagania edukacyjne

- wos - wymagania edukacyjne

- podstawy przedsiębiorczości (przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne, program autorski Justyny Przecherskiej)

- geografia - wymagania edukacyjne: po szkole podstawowej: klasa 1: zakres podstawowy, zakres rozszerzony, klasa 2: zakres podstawowyzakres rozszerzony

po gimnazjum: klasa 2 i 3 - poziom rozszerzonyklasa 3 i 4 - poziom rozszerzony, klasa 4- poziom rozszerzony

- biologia (system oceniania, wymagania klasa 2)

- chemia (wymagania: klasa 1, klasa 2)

- fizyka (wymagania: klasa 1, klasa 2, klasa 3)

- matematyka (system oceniania, po szkole podstawowej: klasa 1: wymagania zakres podstawowy, zakres rozszerzony, klasa 2: wymagania zakres podstawowy, zakres rozszerzony,

klasa 3: wymagania zakres podstawowy, zakres rozszerzony

po gimnazjum: klasa 2: wymagania edukacyjne , klasa 2 - poziom rozszerzony: wymagania edukacyjne , klasa 2: poziom podstawowy, poziom rozszerzony, klasa 3 - poziom podstawowy: wymagania edukacyjne, poziom rozszerzony: wymagania edukacyjne , klasa 4 - poziom podstawowy: wymagania edukacyjne, poziom rozszerzony: wymagania edukacyjne)

- informatyka (wymagania: klasa 1, klasa 2, klasa 3)

- wychowanie fizyczne (wymagania i system oceniania)

- edukacja dla bezpieczeństwa (wymagania, system oceniania)

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK EKONOMISTA    

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK HOTELARSTWA:

- organizacja pracy w hotelarstwie

- organizacja pracy w hotelarstwie klasa I

- organizacja pracy w hotelarstwie klasa II po SP

- organizacja pracy w hotelarstwie  klasa II po gimnazjum

- organizacja pracy w hotelarstwie klasa III

- techniki pracy w hotelarstwie

- techniki pracy w hotelarstwie klasa I po SP

- techniki pracy w hotelarstwie klasa II po SP

- techniki pracy w hotelarstwie klasa II po gimnazjum

- techniki pracy w hotelarstwie klasa III

- organizacja pracy recepcji

- marketing usług hotelarskich

podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie

- obsługa konsumenta

- obsługa konsumenta klasa I po SP

- obsługa konsumenta klasa II po SP

- obsługa konsumenta  klasa II po gimnazjum

- obsługa konsumenta klasa III

- obsługa konsumenta klasa IV

- usługi żywieniowe

- usługi żywieniowe w hotelarstwie  klasa II po gimnazjum  i po SP

- usługi żywieniowe kl. III

- podstawy hotelarstwa klasa I po gimnazjum i po SP

- podstawy hotelarstwa dla klasy II po SP

- obsługa informatyczna w hotelarstwie

- język zawodowy klasa 2

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

- informacja turystyczna kl.3

- obsługa turystyczna kl. 3

- obsługa turystyczna kl. 4

- geografia turystyczna kl. 3

- organizacja imprez i usług turystycznych kl.3

- organizacja imprez i usług turystycznych kl.4

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

- obsługa informatyczna w turystyce

- obsługa turystyczna klasa I

- obsługa turystyczna klasa II po SP

- geografia turystyczna klasa I po SP

- geografia turystyczna klasa II po gimnazjum

- geografia turystyczna  klasa II po SP

- informacja turystyczna klasa II po gimnazjum

- programowanie imprez i dóbr usług turystycznych klasa I

- programowanie imprez i dóbr usług turystycznych klasa II

- programowanie imprez i dóbr usług turystycznych klasa II po SP

- pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego klasa II po gimnazjum

- usługi żywieniowe w turystyce klasa II