DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 1773 Sejm Rozbiorowy wyłonił Komisję Edukacji Narodowej.

Miała ona naczelne kierownictwo nad szkołami publicznymi wszystkich stopni. Środki pieniężne czerpała z dóbr skasowanego zakonu jezuitów. Powołała do życia Towarzystwo Ksiąg Elementarnych, założyła w Krakowie i Wilnie seminaria nauczycielskie, a przez delegata swego Hugona Kołłątaja zreformowała Akademię Krakowską, biblioteki, zbiory naukowe, nagrody itp. W wyniku jej działalności nastąpiło ogólne podniesienie poziomu umysłowego i moralnego społeczeństwa.

 

W dniu 239 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, społeczność naszej szkoły obchodziła Dzień Edukacji Narodowej- święto wszystkich pracowników oświaty. Były życzenia, kwiaty a także wspólne świętowanie. W konkursowe szranki stanęli przedstawiciele samorządu szkolnego i reprezentacja nauczycieli. Zmagania odbywały się na kilku płaszczyznach- wokalnej, znajomości szkoły, nauczycieli. Rywalizacja rozstrzygnęła się sprawiedliwym remisem.

Zapraszamy do galerii