Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
realizuje następujące Projekty Unijne:

 

W ramach projektów pn.„ Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: turystyczno-gastronomicznej (T) i administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego

przyznawane  będą stypendia dla uczniów zdolnych ze  szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Rekrutacja trwa od 1 do 20 czerwca  2021 r.

Kandydaci składają  do 20 czerwca 2021 w sekretariacie szkoły  formularze zgłoszeniowe  (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz dokumenty poświadczające uzyskanie statusu laureata lub finalisty konkursu z przedmiotów zawodowych, z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej.

Osobom, które złożyły formularz zgłoszeniowy zespół nauczycieli uczących wraz z wychowawcą, do 20 czerwca 2021 r. sporządza diagnozę kompetencji (załącznik nr 3 do regulaminu).

Komisja Rekrutacyjna  do 26 czerwca podejmie decyzję o zakwalifikowaniu do pomocy stypendialnej.

Stypendia dedykowane są  uczniom najlepszym z przedmiotów zawodowych z przeznaczeniem na rozwój kompetencji zarówno zawodowych jak i kluczowych niezbędnych na rynku pracy i umiejętności uniwersalnych. Stypendium jest przeznaczone na cele edukacyjne.

Do pomocy stypendialnej zakwalifikują się uczniowie z najwyższą liczbą punktów.

O przyznaniu stypendium decyduje limit miejsc:

2 w branży administracyjno-usługowej,

1 w branży turystyczno-gastronomicznej.

W załączeniu:  Regulamin udzielania stypendiów uczniom zdolnym szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".

 

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno – usługowej i turystyczno- gastronomicznej:

W ramach projektu będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe  i staże uczniowskie u pracodawców.

Kursy dla uczniów branży administracyjno – usługowej:

- Prawo  jazdy kategoria B

- Język angielski zawodowy

- Kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi finansowo - księgowej firm

- Księgowość  małych firm

- Specjalista do spraw zatrudnienia i wynagrodzeń

Kursy dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej:

- Prawo  jazdy kategoria B

- Kurs  wychowawca wypoczynku

- Animator czasu wolnego, gry i zabawy

- Animator czasu wolnego, usługi rekreacyjno-sportowe

- Język angielski zawodowy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ 2

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Oświadczenie o braku udziału w innym projekcje

 

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023

 


 

Kurs

"Organizacja imprez szkoleniowych, integracyjnych i motywacyjnych"

W dniach 27-29.01.2020 r. odbył się  kurs "Organizacja imprez szkoleniowych, integracyjnych i motywacyjnych" w ramach "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno  – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”

Uczestnicy kursu zapoznani zostali z zagadnieniami dotyczącymi turystyki biznesowej, rodzajami imprez turystyki biznesowej np. konferencje, kongresy, targi, imprezy motywacyjne, szkolenia, podróże służbowe, MICE . Podczas  wizyty w Hotelu Hilton Garden Inn oraz hotelu Witek w Krakowie uczestnikom kursu została przedstawiona  kompleksowa oferta hoteli  dotycząca organizacji konferencji, szkoleń, kongresów oraz innych imprez okolicznościowych.

W ostatnim dniu kursu uczestnicy podczas zajęć praktycznych wykonywali materiały konferencyjne takie jak wizytówki, ulotki, foldery.   -----> ZOBACZ ZDJĘCIA

 


 


 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia dla uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

W ramach Centrum Kompetencji Zawodowych będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże i praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę szkoły, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Będą organizowane staże dla uczniów w przedsiębiorstwach oraz przyznawane stypendia dla uczniów zdolnych.

 

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno - usługowej.

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia dla uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

W ramach Centrum Kompetencji Zawodowych będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże i praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę szkoły, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Będą organizowane staże dla uczniów w przedsiębiorstwach oraz przyznawane stypendia dla uczniów zdolnych.

 

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży turystyczno-gastronomicznej.

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023

 


 

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.


"Centrum Kompetencji Zawodowych   w poszczególnych branżach

w Gminie Miejskiej Kraków - 2 edycja"

Regulamin uczestnictwa


logo erasmus

 

 

 

 

“Combining IT and marketing to help make learning a language fun”

czyli

Łączymy IT i marketing, aby nauka języka obcego stała się przyjemnością”

ZASADY REKRUTACJI

Projekt jest skierowany do uczniów klas 1-3 o profilu technik ekonomista i technik rachunkowości. Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnych szkoły i regionu. Uczniowie będą poznawać zasady marketingu konstruując kampanię reklamową.

 

Projekt realizowany w ramach sektora Edukacja szkolna, akcja KA 229 – Wymiana szkół, we współpracy ze szkołami:

 • St. Ciaran's Community School (Kells, Irlandia)
 • Berufsschulzentrum Stockach (Stockach, Niemcy)
 • Escola Secundária de Loulé (Loulé, Portugalia)

Więcej o projekcie pod: https://zse1apps.weebly.com/

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-064885

Termin realizacji: 01.12.2019 – 30-11.2021

Dofinansowanie: 36 821 euro

 


 

logo POWER

„Nowe doświadczenia międzykulturowe kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego”

Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów szkoły, niezależnie od profilu. Celem projektu jest znalezienie podobieństw i różnic między Polską a Czechami oraz wykorzystanie tych informacji w pracy zawodowej pracownik biura podróży oraz konsjerża (zatrudnionego w hotelu jak i w firmach - gównie sektora finansowego), który musi biegle posługiwać się językiem obcym, umie opisywać miasto, region i kraj, potrafi informować o lokalnych tradycjach i cenach oraz wie, jak zorganizować dowolne wydarzenie.

ZASADY REKRUTACJI

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, akcja - Ponadnarodowa mobilność uczniów, we współpracy z czeską szkołą Obchodni Akademie Heroldovy Sady.

Więcej o projekcie pod: https://cracowpraha.weebly.com/

Nr projektu: 2019-1-PMU-1060

Termin realizacji: 01.12.2019 – 31-05.2020

Dofinansowanie: 70 393 PLN

 


 

  logo funduszy europejskicheuropejski fundusz społeczny logo

„Job shadowing – obserwacja, dyskusja, zmiana czyli europejska wymiana doświadczeń”

Projekt w ramach akcji  Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej jest skierowany do nauczycieli ZSE 1. Jego celem jest podniesienie kompetencji językowych i interpersonalnych  nauczycieli oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami z zagranicznych szkół średnich. Działania projektowe obejmują udział uczestników w  krajowych i zagranicznych kursach  j. angielskiego, niemieckiego i włoskiego, udział w zagranicznych kursach specjalistycznych oraz obserwacje lekcji tzw. job shadowing.

 

Projekt realizowany we współpracy ze szkołami:

 • Gimnazija Celje – Center (Celje, Słowenia)
 • Lycee Polyvalent Georges Freche (Montpellier, Francja)
 • Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda" (Bosa, Włochy)
 • Istituto di Istruzione "Lorenzo Guetti" (Tione di Torento, Włochy)
 • Esprominho (Braga, Portugalia)

 

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA101-062621

Termin realizacji: 01.12.2019 – 30.09.2021

Dofinansowanie: 86 238 euro

 


 

logo chmury edukacyjnejmalopolska

 

Małopolska Chmura Edukacyjna w naszej szkole

 

W dn. 27.05.2020r. zakończyła się pierwsza edycja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w obszarze tematycznym język angielski zawodowy. W projekcie wzięło udział 17 uczniów z klas 3a i 3b, którzy cały rok szkolny uczestniczyli w zajęciach online oraz wykonywali zadania indywidualnie i grupowo. Spośród czterech szkół tworzących naszą grupę projektową, najwięcej punktów otrzymały uczennice z naszej szkoły – Wiktoria Pisarska (kl. 3b) , Paulina Radwanek (kl. 3b) oraz Marta Stokłosa (kl. 3a). Dodatkowo certyfikaty Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego za zaangażowanie i rzetelną pracę w projekcie otrzymują: Joanna Pieprzyk (kl. 3a), Izabela Kowalczyk (kl. 3a), Jakub Suślik (kl. 3a), Zuzanna Kurek (kl. 3a) oraz Angelika Baran (kl. 3a).

Najlepsze prace grupy projektowej są dostępna na https://episkorz.wixsite.com/mche/terms-of-use.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

Małopolska Chmura Edukacyjna

W roku szkolnym 2019/ 2020 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie realizuje projekt edukacyjny pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w obszarze tematycznym język angielski zawodowy. Uczniowie klas trzecich ekonomicznych wezmą udział w darmowych zajęciach online, odbywających się w formie transmisji na żywo  prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem 30-godz. kursu, trwającego od września 2019 do maja 2020r.  jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki na studiach i wyboru odpowiedniego kierunku.

 

Ponadto uczniowie będą mogli podnosić swoje umiejętności językowe i zawodowe podczas warsztatów weekendowych (10 godz.), warsztatów letnich i kół naukowych.

 

Warsztaty weekendowe  ZDJĘCIA

W dniach 18-20 października 2019r. dwunastu uczniów z kl. 3a i 3b wzięło udział w warsztatach weekendowych realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego zawodowego prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zrealizowane tematy to:

 • Skuteczna komunikacja w sytuacjach zawodowych: znaczenie kontrastów akcentowych
 • Liczby i numery w komunikacji biznesowej w języku angielskim
 • Kraje i ich waluty
 • Wymiana i tabele konwersji w komunikacji zawodowej
 • Standard w wypowiedziach publicznych.  Skrótowce

Projekty realizowane w latach poprzednich

logo erasmus
Jestem nauczycielem Europejczykiem, rozwijam znajomość języków obcych

- Nabór do nowego projektu dla nauczycieli

 


 

„Centrum Kompetencji Zawodowych 
w branży
turystyczno – gastronomicznej
w Gminie Miejskiej Kraków”

i

„Centrum Kompetencji Zawodowych 
w branży
administracyjno – usługowej
w Gminie Miejskiej Kraków”

1. Informacja o projekcie

2. Załącznik 1:  Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ

3. Załącznik 2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Załącznik 3: Formularz zgłoszeniowy

4. Załącznik 4: Oświadczenie  "Przetwarzanie danych osobowych"

5. Załącznik 5: Zakres danych osobowych

 

Staże zawodowe - lipiec i sierpień 2017 - sprawozdanie

 


 

logo erasmus

"Nasze motto to kreatywność i innowacyjność w hotelarstwie i turystyce"


Projekt programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, konkurs 2016

Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum hotelarskiego i obsługi turystycznej, a jego celem jest zdobycie doświadczenia w pracy hotelarza w hotelu na Malcie lub Cyprze, zdobycie doświadczenia międzykulturowego oraz rozwój osobisty uczestników.

 


logo funduszy europejskicheuropejski fundusz społeczny logo

Rozwój znajomości języków obcych rozwojem osobistym i zawodowym


Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkurs programu Erasmus+ 2016

 


logo funduszy europejskicheuropejski fundusz społeczny logo

Hotelarstwo na Malcie nową szansą na rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych polskich uczniów


Projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


logo erasmus

ERASMUS+ „Firma symulacyjna na rynku międzynarodowym”

- Strona www projektu

- Strona www firmy symulacyjnej


logo funduszy europejskicheuropejski fundusz społeczny logo

 

ERASMUS+ „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA101-000447

Tytuł projektu: „Język obcy podstawowym narzędziem pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie”

- Regulamin rekrutacji w ramach projektu"ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ”

- Wyniki rekrutacji

- Harmonogram zajęć z języka angielskiego /zmiany w dn. 7.09.2015/

- Krajowe szkolenie nauczycieli uczących innych przedmiotów niż język angielski

- Krajowe szkolenie nauczycieli języka angielskiego

- Zagraniczne Kursy metodyczno-językowe - wakacje 2015

- Kursy zagraniczne - wakacje 2016

- Partnerzy zagraniczni

- Jesień z językiem angielskim

- Kilka słow o projekcie

- Promocja projektu


ERASMUS+ „Współpraca ZSE nr 1 w Krakowie z zagranicznymi hotelami i biurami podróży w szkoleniu zawodowym uczniów hotelarstwa i turystyki”

logo erasmus

- Ogłoszenie naboru - Cypr

- Ogłoszenie naboru - Malta wrzesień 2015

- Regulamin rekrutacji

- Szczegółowe kryteria naboru

- Relacja z praktyki na Cyprze - kwiecień 2015

- Cypr 2015

- Staż na Gozo - wrzesień/październik 2015

- Cypr - kwiecień 2016


 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

 


 

Projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27676:

"Zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych w obsłudze gości o specjalnych potrzebach i obsłudze wielkich imprez w hotelach śródziemnomorskich"

 


 

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO