HISTORIA SZKOŁY

Szkoła rozpoczęła działalność 1 X 1882 r. jako Szkoła Handlowa. Od tego czasu pomimo licznych burz dziejowych, wojen i przemian społecznych istnieje nieprzerwanie kształcąc młodzież z Krakowa i regionu. Od 1906 r. siedziba szkoły mieści się w zbudowanym w tym celu gmachu przy ul. Kapucyńskiej 2. W pierwszym okresie swojego istnienia szkoła nosiła różne nazwy takie jak: Akademia Handlowa (od 1908 r.), Szkoła Ekonomiczno-Handlowa (od 1925 r.), Gimnazjum Kupieckie (od 1935 r.).

W czasie II wojny światowej (1939-1945) szkoła była przenoszona do różnych lokali, gdyż w gmachu przy ul. Loretańskiej kwaterowały oddziały niemieckie. Pomimo tych trudności przez cały okres okupacji szkoła funkcjonowała jako Szkoła Handlowa Wyższego Stopnia.

Po wojnie w wyniku reorganizacji szkolnictwa zawodowego szkoła została przekształcona i otrzymała najpierw nazwę Technikum Finansowego (1950), a później Technikum Ekonomicznego (1957). Od 1970 r. szkoła funkcjonuje pod obecną nazwą jako Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Aktualnie szkoła kształci młodzież i dorosłych. Młodzież uczy się w Liceum Profilowanym, Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim oraz Szkole Policealnej. Natomiast dorośli kształcą się w systemie zaocznym w Technikum Ekonomicznym
i Szkole Policealnej.

Przez cały okres działalności szkoła, przy pomocy wysoko kwalifikowanej kadry nauczycieli, wykształciła liczne rzesze kadry ekonomicznej. Nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią zawodową, często obejmując wysokie i odpowiedzialne stanowiska w swoich zakładach pracy.