Zawód: Technik administracji 334306

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej dla dorosłych.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Kwalifikacje:

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych (A.68.)

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Absolwent jest przygotowany do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego.

W Szkole Policealnej mogą się uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią. Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Przykładowy szkolny plan nauczania

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

sem.

I

sem.

II

sem.

III

sem.

IV

Suma godzin

w okresie

nauczania

 

Podstawy przedsiębiorczości *

20

 

 

 

20

 

Łącznie

20

 

 

 

 

1

Prowadzenie

działalności gospodarczej w

jednostce

organizacyjnej

75

45

 

 

120

2

Organizowanie

prac biurowych

80

40

 

 

120

3

Stosowanie

prawa w obsłudze klienta

 

90

80

 

170

4

Prowadzenie

postępowania

administracyjnego

 

 

95

175

270

 

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

 

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu