PROGRAM ROZWOJU PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
BRANŻY FINANSOWO - KSIĘGOWEJ

Projekt realizowany w latach 2010, 2011.

Zainteresowani uczniowie kształcący się w zawodzie technika ekonomisty mogli bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematyki, zajęciach przygotowujących do pozytywnego zadania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz specjalistycznych kursach z zakresu obsługi komputerowych programów księgowych oraz księgowości małych firm.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

 

Obecnie w ramach projektu realizowane są :

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I i II
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla klas III i IV

W kwietniu 2011 roku zakończyliśmy realizację zajęć z matematyki w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego.

KURSY ZAWODOWE:

Dla uczniów klasy III i IV do czerwca 2011 roku organizowane były  bezpłatne 80 godzinne kursy zawodowe:

a) Obsługa programu księgowego CDN OPTIMA

b) Obsługa programu księgowego SYMFONIA

c) Księgowość Małych Firm

Uczestnicy - 60 osób, otrzymali zaświadczenia/certyfikaty zawierające informacje o programie kursu i liczbie przeprowadzonych godzin zajęć.

O projektach patrz również tutaj