Określ swoje zdolności i preferencje zawodowe!

Portal e-doradztwa zawodowego KluczDoKariery.pl w dniach od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. organizuje kampanię „Świadomie wybieram przyszłość” skierowaną do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Jej celem jest pokazanie młodzieży, iż posiadają pewne typy osobowości zawodowej i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi.

Uczniowie otrzymają dostęp do dwóch kwestionariuszy Kwestionariusza Obszarów i Kompetencji Zawodowych oraz Kwestionariusza przedsiębiorczości

Przed  przystąpieniem  do  wypełniania  „Kwestionariusza  Obszarów  i  Kompetencji Zawodowych”   i  „Kwestionariusza  Przedsiębiorczości”  uczeń  musi  się  zalogować  na swoje  indywidualne  konto  podając  login  i  hasło.  Logowanie  może  wykonać  w  górnym prawym  rogu  serwisu  www.kluczdokariery.pl oznaczonym  etykietą  „Zaloguj  się”  lub wykorzystując link http://www.kluczdokariery.pl/moje-konto/

Po  zalogowaniu  się  na  wskazany  login  i  hasło,  uczeń  powinien  wypełnić  Kwestionariusz Obszarów  i  Kompetencji  Zawodowych  oraz  Kwestionariusza  przedsiębiorczości.  Po  jego ukończeniu, otrzyma indywidualny wynik.

Login  i  hasło  dostępu  do  wyniku  Kwestionariusza  Obszarów  i  Kompetencji  Zawodowych oraz Kwestionariusza przedsiębiorczości dla każdego ucznia są inne.

Udział szkół i uczniów w kampanii jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji (loginy, hasła) udziela prof. Justyna Przecherska