WOLONTARIAT

WOLONTARIAT? WARTO!

Szkolne Koło Caritas nr 54 przy naszej Szkole zaprasza do współpracy wszystkich dysponujących odrobiną chęci i czasu.

wolontariat1
Gdzie już jesteśmy:

Dom Samotnej Matki i Dziecka
ul. Żywiecka 16, Kraków
- opieka nad dziećmi (sobota, niedziela)

Świetlica Środowiskowa „Rodzinny Dom”
Podgórze, Kraków
- pomoc w nauce i w spędzaniu wolnego czasu, można codziennie od 14.00

Świetlica Środowiskowa św. Kingi
ul. Zamkowa 7, Wieliczka
- opieka i pomoc dzieciom z trudnych rodzin

Dom Pomocy Społecznej
ul. Nowaczyńskiego 1, Kraków
- odwiedziny osób niepełnosprawnych, można codziennie od 16.30

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących,
ul. Tyniecka 6, Kraków - pomoc w odrabianiu lekcji
wolontariat2

Czym są Szkolne Koła Caritas?

Szkolne Koła Caritas (SKC) to organizacje młodzieżowe, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

Jakie są zadania SKC?

 • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu,
 • niesienie pomocy potrzebującym w swoim środowisku i poza nim, we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
 • włączanie się w akcje charytatywne Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne).


Jakie są przykładowe formy ich działania?

 • wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy w swoim najbliższym otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo),
 • zdobywanie środków materialnych poprzez kwesty, loterie, dyskoteki, konkursy, festyny, zbiórki żywności, odzieży, podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych oraz przekazywanie ich na pomoc dla biedniejszych koleżanek i kolegów,
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym uczniom: odwiedziny i pomoc w nauce,
 • odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych,
 • pomoc w koloniach i półkoloniach organizowanych przez Caritas,
 • pomoc w akcjach ogólnopolskich Caritas, a także w przy parafialnych lub lokalnych,
 • szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników.


Jakie korzyści przynosi istnienie SKC?

 • formuje młodego człowieka do aktywnego kształtowania „wyobraźni miłosierdzia”,
 • wzbogaca i urozmaica rolę wychowawczą szkoły,
 • wspiera rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym,
 • umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary,
 • jednoczy lokalne środowisko.

wolontariat3