DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole prowadzone będą dla uczniów technikum działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

  • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
  • pomoc w opracowanie indywidualnego planu kariery,
  • kształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły
  • pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

Dla chętnych uczniów przeprowadzona zostanie  diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych, która jest jednym z elementów procesu doradczego. Diagnoza ma na celu określenie osobowości zawodowej ucznia, czyli określenia charakteru, temperamentu, stylu pracy i myślenia w świetle zadań związanych z różnymi zawodami. Uczniowie poznają swój typ osobowości i zawody, które najlepiej do nich pasują. Wynik testu będzie stanowił punkt wyjścia do dalszej pracy poprzez rozmowy indywidualne w ramach poradnictwa indywidualnego. Uczniowie mogą otrzymać pomoc w opracowaniu IPD (indywidualnego planu działania) oraz dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego).
Udzielane będą też informacje o zawodach,  rynku pracy,  możliwościach kształcenia na różnych poziomach i zatrudnienia.

Zapraszam do kontaktu z doradcą zawodowym Justyną Przecherską.