Gabinet pielęgniarki

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

Pielęgniarka: TERESA RYPIEŃ

Godziny przyjęć:

- poniedziałek 12.30-16.00

- wtorek 8.00 - 16.00

- środa 8.00 - 13.30

- czwartek 7.45 - 16.00

- piątek 8.00 - 15.50

w tym wyjścia służbowe.

Świadczenia są wykonywane na podstawie umowy z NFZ nr 061/200354.

Karta Praw Pacjenta znajduje się w gabinecie.

Skargi i wnioski proszę zgłaszać telefonicznie: 12 411-16-25

UWAGA: W PRZYPADKU ZACHOROWANIA LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA W SZKOLE, UCZEŃ MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z LEKCJI ZA ZGODĄ TELEFONICZNĄ RODZICA/OPIEKUNA (JEŻELI UCZEŃ BĘDZIE MÓGŁ SAM WRÓCIĆ DO DOMU).

 

ERASMUS+
„Jestem nauczycielem
Europejczykiem, rozwijam
znajomość języków obcych”