Gabinet pielęgniarki

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

Pielęgniarka: TERESA RYPIEŃ

Godziny przyjęć:

- poniedziałek 8.00-16.30

- wtorek 8.00 - 16.30

- środa - nieczynny

- czwartek 8.00 - 16.20

- piątek - 8.00 - 15.35

w tym wyjścia służbowe.

Świadczenia są wykonywane na podstawie umowy z NFZ nr 061/200354.

Karta Praw Pacjenta znajduje się w gabinecie.

Skargi i wnioski proszę zgłaszać telefonicznie: 12 411-16-25

UWAGA: W PRZYPADKU ZACHOROWANIA LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA W SZKOLE, UCZEŃ MOŻE BYĆ ZWOLNIONY Z LEKCJI ZA ZGODĄ TELEFONICZNĄ RODZICA/OPIEKUNA (JEŻELI UCZEŃ BĘDZIE MÓGŁ SAM WRÓCIĆ DO DOMU).