WYJAZD DO WŁOCH

 

W październiku 2015r. planowany jest wyjazd uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik ekonomista do Ciriè (Turyn). Wyjazd jest związany z naszą współpracą ze szkołą IIS Fermi-Galilei, której młodzież gościła u nas w dniach 13-18.04.15r.

Wszyscy zainteresowani wyjazdem proszeni są do dnia 30 kwietnia 2015r. o zgłoszenie się  u koordynatorów projektu. Warunkiem uczestnictwa jest:

1. Udział w projekcie wymiany w dniach 13-18.04.2015r. w tym:

a) przyjmowanie gościa w domu                                                              20 pkt

b) udział w zajęciach warsztatowych, wspólnych wyjściach        do 15 pkt

2. ocena z języka angielskiego                                                                   do 10 pkt

3. roczna ocena z zachowania                                                                   do 5 pkt

4. opinia wychowawcy, oceniająca postawę ucznia, umiejętności interpersonalne i współpracę w zespole                                                                                 do 10 pkt

Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie do 07.05.2015r. wybrana grupa 15 uczniów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.

Szacowany koszt wyjazdu na 6 dni to 1 200-1 400zł zależny od kosztów dojazdu, zwiedzania i obiadów. Nocleg, śniadania, suchy prowiant i kolacje uczniowie będą mieć zapewnione u rodzin włoskich kolegów.

Uczniowie, którzy brali udział w projekcie wymiany (w dniach 13-18.04.15r.) i zgłosili chęć wyjazdu do Ciriè proszeni są o wpłacenie zaliczki w kwocie 300 zł do 30 kwietnia 2015r..

Koordynatorzy projektu

M. Florczyk

J. Czaplak

G. Polańska

Poprawiony (poniedziałek, 27 kwietnia 2015 11:11)