„Firma symulacyjna na rynku międzynarodowym”

Celem projektu jest założenie i prowadzenie przez uczniów klas ekonomicznych firmy symulacyjnej działającej na rynku międzynarodowym we współpracy ze szkołami partnerskimi z Irlandii, Włoch i Hiszpanii.

Realizacja projektu rozpoczyna się w październiku 2015r. i potrwa do listopada 2017r.

W trakcie realizacji zadań projektowych uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej w różnych warunkach rynkowych. Ponadto aktywni uczestnicy projektu wezmą udział w wymianach organizowanych przez wszystkie partnerskie szkoły, podczas których zaznajomią się z kulturą i warunkami ekonomicznymi krajów partnerskich.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o złożenie do dnia 11.10.15r. wstępnej „deklaracji przystąpienia do projektu” u koordynatorów projektu.

Spośród uczniów, którzy złożą wstępną deklarację zostanie wybrana grupa 15-20 uczniów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.

Uczestnicy projektu będą zobowiązani do:

- udziału w organizowanych szkoleniach,

- wykonywania czynności związanych z prowadzeniem firmy symulacyjnej (częstotliwość prac jest uzależniona od etapu realizacji projektu i stopnia zaawansowania działalności firmy w przedsięwzięcia gospodarcze),

- prowadzenia dokumentacji projektu,

- przygotowania spotkań, zajęć warsztatowych, prezentacji, materiałów edukacyjnych i wykonywania innych czynności wynikających z realizacji zadań projektowych,

- udziału w działaniach monitorujących realizacje zadań projektowych,

- przestrzegania zapisów regulaminu projektu

Koordynatorzy projektu

Małgorzata Florczyk

Jacek Czaplak

Grażyna Polańska

- Wstępna deklaracja udziału w Projekcie

- Regulamin rekrutacji uczniów

plakat projektu Erasmus +