Krajowe szkolenie nauczycieli
uczących innych przedmiotów niż język angielski

We wrześniu 2015r. rozpoczął się 60-godz. kurs języka angielskiego skierowany do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie i uczących innych przedmiotów niż język angielski. Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli, którzy wzbogacą metody pracy o nowoczesne techniki nauczania, będą wykorzystywać język angielski w ramach swojego przedmiotu i przyczynią się do podniesienia poziomu kształcenia w szkole. Ponadto celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do dwutygodniowego kursu języka angielskiego organizowanego w Londynie i na Malcie w wakacje 2016r.

Kurs odbywa się z podziałem na trzy grupy, gdzie każda z grup realizuje ten sam zakres tematyczny. Tematyka kursu została tak dobrana, aby po ukończeniu zajęć kursanci mogli swobodnie komunikować się w języku angielskim w typowych sytuacjach dnia codziennego, podczas podróży i pobytu zagranicą oraz w trakcie lekcji w zagranicznej szkole językowej. Zajęcia prowadzą: pani Kaja Biegun, pan Jacek Czaplak i pani Małgorzata Florczyk.

https://www.youtube.com/watch?v=LnbATAsOcd0