ZAGRANICZNE KURSY METODYCZNO-JĘZYKOWE – WAKACJE 2015

W lipcu i sierpniu 2015 r. pięciu nauczycieli języka angielskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie wzięło udział w dwutygodniowych kursach metodyczno-językowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pani Marta Kasolik uczestniczyła w kursie języka angielskiego branżowego (aspekty prawne) zorganizowanym w Londynie, w Dublinie szkoliły się pani Alina Sokołowska i pani Małgorzata Rachwalik (kurs poświęcony literaturze angielskiej), natomiast pani Małgorzata Florczyk i pan Jacek Czaplak odbyli kurs z zakresu języka i kultury Irlandii, który odbył się w Cork. Podczas kursu każdy z nauczycieli doskonalił umiejętności językowe, umiejętności komunikacyjne w sytuacjach dnia codziennego, a także poznał nowe metody pracy z uczniami i sposoby wykorzystania internetowej bazy materiałów dydaktycznych. Pobyt zagranicą pozwolił na zapoznanie się z kulturą, historią i sztuką zwiedzanego kraju oraz na zawarcie nowych znajomości zarówna z prowadzącymi zajęcia, jak i innymi uczestnikami kursu. Oto krótkie prezentacje podsumowujące każdy z odbytych kursów.

Dublin: https://www.youtube.com/watch?v=-L2wVl5_bO4

Londyn: https://www.youtube.com/watch?v=jI4sPdbsLbg

Cork: https://www.youtube.com/watch?v=13SOcNPTZDw